แอพรูเล็ต อาดิดาสและฟีฟ่า

แอพรูเล็ต มอนทรีออล, ควิเบก–(Marketwired – 21 พ.ย. 2556) – Gildan Activewear Inc. (TSX:GIL)(NYSE:GIL) ประกาศผลสำหรับไตรมาสที่สี่และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2556 สุทธิที่ปรับปรุง

ไรต่อหุ้น 0.83 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นเป็นสถิติสูงสุดสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ และอยู่ในช่วงสูงสุดของช่วงคำแนะนำซึ่งบริษัทได้ให้ไว้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแนวทางเบื้องต้นสำหรับกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2557

ที่ปรับปรุงแล้วของสหรัฐฯ 3.00-$3.10 จากยอดขายที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 2.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนจะอยู่ที่ 300-350 ล้านดอลลาร์ในปีงบการเงิน 2557 บริษัทมีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 20%

ผลประกอบการไตรมาสที่สี่

กำไรสุทธิอยู่ที่ 96.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.79 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นแบบปรับลดสำหรับไตรมาสที่สี่สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2556

เทียบกับกำไรสุทธิที่ 89.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.73 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 กำไรสุทธิสำหรับ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2556 รวมค่าธรรมเนียมหลังหักภาษีจำนวน 4.7 ล้านเหรียญ

สหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่คลี่คลาย ซึ่งได้มีการกล่าวถึงในการแถลงข่าวประจำไตรมาสครั้งก่อน และการปรับโครงสร้างหลังภาษี 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ

กำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 ได้รวมการปรับโครงสร้างใหม่หลังหักภาษีและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการจำนวน 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่จะสะท้อนรายการเหล่านี้ในทั้งสองปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2013 อยู่ที่ 102.0 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 0.83 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7.5% และ 6

การเติบโตของกำไรและกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเกิดจากการเติบโตของรายได้จากการขายทั้งในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทและต้นทุนฝ้ายที่ลดลง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่สูงขึ้น และภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555

ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 626.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.5% จาก 561.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสนี้จะเกิน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขายสุทธิสำหรับกลุ่ม Printwear อยู่ที่ 423.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.5% ​​จาก 376.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 ปริมาณการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 18.7% จากไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้วเนื่องจากการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นในตลาดภาพพิมพ์ของสหรัฐ การไม่เกิดซ้ำของการล้างสต็อกสินค้าคงคลังซึ่งเกิดขึ้นในช่องทางผู้จัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 และปริมาณการขายระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 37% ผลกระทบเชิงบวกต่อยอดขายสุทธิของปริมาณการขายต่อหน่วยที่สูงขึ้นถูกชดเชยบางส่วนด้วยราคาขายสุทธิที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

ยอดขายสุทธิสำหรับแบรนด์เครื่องแต่งกายอยู่ที่ 202.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.4% จาก 184.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว การเติบโตของยอดขายสำหรับกลุ่มเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมเกิดจากผลกระทบของโปรแกรมชุดชั้นในและชุดออกกำลังกายแบรนด์ Gildan®

สำหรับลูกค้ารายย่อย ตลอดจนยอดขายถุงเท้าที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยกลยุทธ์ของบริษัทในการออก โปรแกรมฉลากส่วนตัวของผู้ค้าปลีกบางราย

บริษัทพอใจกับความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและผลจากการขายผู้ค้าปลีกของโครงการชุดชั้นในแบรนด์ระดับประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังคงประสบความสำเร็จในการจัดวางโปรแกรมแบรนด์ Gildan® และ Gold Toe® ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวแบรนด์ Gildan Platinum™ ระดับพรีเมียมและแบรนด์ Gold Toe® G® ที่ห้างสรรพสินค้าและ

เครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ระดับประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตทั่วโลกสำหรับแบรนด์ Mossy Oak® สำหรับชุดออกกำลังกาย ชุดชั้นใน และถุงเท้า

อัตรากำไรขั้นต้นรวมในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 28.3% เทียบกับ 28.5% ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว ผลกระทบเชิงบวกของฝ้ายที่มีต้นทุนต่ำและห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการผลิตถูกชดเชยด้วยผลกระทบของราคาขายสุทธิที่ลดลงสำหรับชุดพิมพ์

ค่าใช้จ่าย SG&A ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 69.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ 64.1 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว ค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้นยังคงสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น และค่าชดเชยตามผลงานที่แปรผันที่เพิ่มขึ้น ตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ค่าใช้จ่าย SG&A ลดลงเล็กน้อยเป็น 11.1% จาก 11.4% ในปีที่แล้ว

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ประมาณ 3% เมื่อเทียบกับการคืนภาษีเงินได้ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 การเพิ่มอัตราภาษีเงินได้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องแต่งกายแบรนด์

ในไตรมาสที่สี่ กลุ่มงานชุดพิมพ์รายงานรายได้จากการดำเนินงาน 112.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับ 100.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากขึ้นสำหรับกลุ่มงานพิมพ์มีสาเหตุหลักจากการเติบโตของปริมาณการขายต่อหน่วยและ ต้นทุนฝ้ายที่ลดลง ถูกชดเชยบางส่วนด้วยราคาขายสุทธิที่ลดลง กลุ่มเครื่องแต่ง

กายที่มีตราสินค้ารายงานรายได้จากการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 18.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 19.7% เมื่อเทียบกับ 15.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับเครื่องแต่งกายแบรนด์เป็นผลมาจากต้นทุนฝ้ายที่ลดลง ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และมูลค่าที่สูงกว่า ตราสินค้าผสม.

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระ 111.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากใช้จ่ายฝ่ายทุนจำนวน 74.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใช้เพื่อชำระคืนหนี้ธนาคารของบริษัทที่เหลืออยู่และจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส บริษัทสิ้นสุดไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณโดยไม่มียอดหนี้คงค้างและมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลลัพธ์ทั้งปี

รายได้จากการขายสุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ 2,184.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.1% จาก 1,948.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2555 ยอดขายสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555

เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ Anvil การเติบโตของปริมาณการขายหน่วย Printwear และการเติบโตใน การจำหน่ายชุดออกกำลังกายและชุดชั้นในแบรนด์ Gildan® ให้กับลูกค้ารายย่อย ปัจจัยเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนจากราคาขายสุทธิที่ลดลงสำหรับชุดพิมพ์

กำไรสุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ 320.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นแบบปรับลด เทียบกับ 148.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2555 กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วก่อนการปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ และค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่สี่สำหรับการคลี่คลาย การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมี

มูลค่า 330.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2.69 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น เทียบกับ 157.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2555 การเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วในปีงบประมาณ 2556 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านการพิมพ์และตราสินค้า เครื่องแต่งกาย เนื่องจากต้นทุนฝ้ายที่ลดลง

ปริมาณการขายต่อหน่วยที่สูงขึ้น รวมถึงผลกระทบของการซื้อ Anvil ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง ถูกชดเชยบางส่วนด้วยราคาขายสุทธิของ Printwear ที่ลดลง ค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้น และภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น

บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระ 263.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเกินคำแนะนำล่าสุดของบริษัทประมาณ 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับทั้งปีมีจำนวน 167 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับประมาณการล่าสุดที่ประมาณ 175 ล้านเหรียญสหรัฐ

Outlook

บริษัทกำลังเริ่มคำแนะนำสำหรับปีงบประมาณ 2557 โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการขายสุทธิประมาณ 2.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 2.184 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2556 และกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วที่ 3.00-3.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.5%-15.2% จาก 2.69 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ ปี 2556 รายได้จากการขายสุทธิสำหรับชุดพิมพ์คาดว่าจะ

มากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย เทียบกับ 1.469 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2556 รายได้จากการขายสุทธิสำหรับเครื่องแต่งกายแบรนด์คาดว่าจะมากกว่า 825 ล้านดอลลาร์

เพิ่มขึ้นมากกว่า 15 % เมื่อเทียบกับ 716 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2556 คำแนะนำของบริษัทถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงความต่อเนื่องของสภาวะตลาดค้าปลีกที่อ่อนตัวในปัจจุบัน

การเติบโตที่คาดการณ์ของ EPS รวมในปีงบประมาณ 2014 เป็นผลมาจากปริมาณการขายต่อหน่วยที่สูงขึ้นในทั้งชุดพิมพ์และเครื่องแต่งกายที่มีตราสินค้า และประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ถูกชดเชยบางส่วนด้วยราคาขายสุทธิที่ลดลงสำหรับชุดพิมพ์ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่าย SG&A คาดว่าจะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเหลือประมาณ 12% เทียบกับ 12.9% ในปีงบประมาณ 2556 อัตราภาษีเงินได้สำหรับปีงบประมาณ 2557 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.5%

ปัจจุบันต้นทุนฝ้ายเฉลี่ยในปีงบประมาณ 2557 คาดว่าจะเทียบเคียงได้กับต้นทุนเฉลี่ยในปีงบประมาณ 2556 อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในครึ่งปีแรกคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนฝ้ายที่สูงขึ้นตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้นทุนฝ้ายที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะถูกส่งต่อไปสู่ราคาขายสุทธิที่สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนฝ้ายได้ลดลง

อย่างมากจากระดับเหล่านี้เมื่อเร็วๆ นี้ การลดลงของต้นทุนฝ้ายคาดว่าจะให้ประโยชน์กับผลลัพธ์เป็นหลักในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2557 กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสแรกซึ่งเป็นไตรมาสที่มียอดขายต่ำที่สุดตามฤดูกาลในปีงบประมาณในหมวด Printwear คาดว่าจะอยู่ที่ 0.33-0.35 ดอลลาร์สหรัฐฯ คาดการณ์รายได้จากการขายประมาณ 450 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับปีงบประมาณเต็ม ผลกระทบของการสันนิษฐานว่าราคาขายสุทธิเฉลี่ยที่ต่ำกว่าในชุดพิมพ์ในปีงบประมาณ 2557 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในปีงบประมาณ 2556 คาดว่าจะชดเชยผลประโยชน์บางส่วนจากการเติบโตของปริมาณการพิมพ์ที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 5% ในชุดพิมพ์ ซึ่งรวมถึง เติบโตประมาณ 20% ในตลาดเป้าหมายต่างประเทศและการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายและรายได้สำหรับ Branded Apparel ในปีงบประมาณ 2557 อันเนื่องมาจากการเติบโตของปริมาณอันเป็นผลมาจากโครงการใหม่ๆ ที่มีตราสินค้า เพิ่มพื้นที่ชั้นวางขายปลีก และยอดขายที่เพิ่มขึ้นให้กับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการยุติโครงการชุดชั้นในแบรนด์ส่วนตัว . บริษัทยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อ

เนื่องในการเพิ่มการจำหน่ายปลีกของโปรแกรมที่มีตราสินค้า โดยพิจารณาจากคุณค่าของแบรนด์ต่อผู้บริโภคที่ผสมผสานคุณสมบัติด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าด้วยราคาที่ต่ำกว่า อัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับเครื่องแต่งกายแบรนด์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2014 เนื่องจากบริษัทใช้ประโยชน์จากการลงทุน SG&A ในธุรกิจนี้ด้วยปริมาณการเติบโตของปริมาณ

บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 300-350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งรวมถึงประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการลงทุนด้านการปั่นด้ายที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ตลอดจนรายจ่ายเพื่อการขยายธุรกิจ Rio Nance I อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลงทุนครั้งแรกใน โรงงานผลิตสิ่งทอแห่งใหม่ การปรับปรุงโรงงานเดิมของ Anvil ในฮอนดูรัส โรงงานตัดเย็บ

แห่งใหม่ในสาธารณรัฐโดมินิกัน การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการประหยัดพลังงาน และศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ในฮอนดูรัส เงินลงทุนหลักเหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตของยอดขายของบริษัทในตลาดเป้าหมายทั้งหมด นอกจากนี้, พวกเขาคาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้ผลิตต้นทุนต่ำระดับโลกโดยทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมาก

ในปีงบประมาณ 2558-2560 และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของบริษัททั้งในด้านการพิมพ์และเครื่องแต่งกายที่มีตราสินค้า บริษัทคาดการณ์ว่าโครงการลงทุนที่กำลังดำเนินการอยู่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สุทธิจากค่าเสื่อมราคาภายในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่าจะค่อยๆ ทยอยดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2558-2560

ปัจจุบัน บริษัทกำลังประเมินสถานที่ตั้งที่มีศักยภาพสองแห่งในอเมริกากลางสำหรับโรงงานสิ่งทอแห่งใหม่ตามแผน การตัดสินใจคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สอง การลงทุนในโรงงานแห่งใหม่นี้คาดว่าจะเริ่มในช่วงต้นครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2557 และคาดว่าจะสร้างและเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2558 และ 2559

บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะสร้างจุดแข็งในการแข่งขันเพื่อบรรลุยอดขายและการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องใน Printwear ทั้งในสหรัฐและตลาดต่างประเทศ

และเพื่อบรรลุโครงการแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ในเครื่องแต่งกายแบรนด์เนม นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับส่วนงานดำเนินงานทั้งสองส่วนคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในปีงบประมาณ 2558 จากการลงทุนหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่องในการผลิตแบบบูรณาการในแนวดิ่ง ซึ่งกำลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 และ 2557

บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการซึ่งจะช่วยเสริมการเติบโตตามปกติของบริษัท และให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจจากการลงทุนที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนที่ปรับความเสี่ยง บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อกิจการเพิ่มเติมเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2556

โดยไม่มีหนี้ค้างชำระ และคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ 50-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2557 หลังจากการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการริเริ่มการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องของบริษัท .

เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส

แม้ว่าบริษัทจะมุ่งเน้นที่การดำเนินกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องและการสร้างกระแสเงินสดอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินปันผลประจำไตรมาสในปัจจุบันเพิ่มขึ้น 20% และมี ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 0.108 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 6 มกราคม 2557

แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสถิติในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เงินปันผลนี้เป็น “เงินปันผลที่เข้าเกณฑ์” ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ (แคนาดา) และจังหวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผลที่มีสิทธิ

การเปิดเผยข้อมูลหุ้นคงค้าง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 121,918,353 หุ้น พร้อมด้วยสิทธิซื้อหุ้น 1,211,293 ตัว

และหุ้นกลุ่มจำกัดการถือหุ้นแบบจำกัดส่วนลด (Treasury RSU) จำนวน 772,206 หน่วย ตัวเลือกหุ้นแต่ละตัวให้สิทธิผู้ถือซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาให้สิทธิในราคาตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า RSU ของ Treasury

แต่ละแห่งให้สิทธิผู้ถือได้รับหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นจากการซื้อคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนใดๆ ให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิ์อย่างน้อย 50% ของการให้ RSU ของ Treasury

แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขประสิทธิภาพที่อิงตามผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลานั้นเป็นหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีดุลยพินิจผู้บริโภคของ S&P/TSX ยกเว้น ทรัสต์รายได้หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

โดยกด (888) 843-7419 (แคนาดาและสหรัฐอเมริกา) หรือ (630) 652-3042 (ระหว่างประเทศ) และป้อนรหัสผ่าน 35967506# จนถึงวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลาเที่ยงคืน หรือโดยเว็บคาสต์เสียงบนเว็บไซต์ของ Gildan เป็นเวลา 30 วันหลังจากถ่ายทอดสดทางเว็บ

บริษัทคาดว่าจะยื่นคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ พ.ศ. 2556 และงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว พ.ศ. 2556 กับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดาและกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านเครื่องแต่งกายสำหรับครอบครัวขั้นพื้นฐานที่มีตราสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงเสื้อยืด ผ้าฟลีซ เสื้อกีฬา ถุงเท้า และชุดชั้นใน บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของแบรนด์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแบรนด์ และส่วนขยายแบรนด์ตลอดจนภายใต้การจัดการสิทธิ์ใช้งานสำหรับแบรนด์

Under Armour® และ New Balance® บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดภาพพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยที่ Gildan® เป็นแบรนด์ชั้นนำของอุตสาหกรรม และบริษัทกำลังเพิ่มการเจาะตลาดการพิมพ์ระหว่างประเทศ

บริษัทยังเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดของถุงเท้ากีฬา ลำลอง และถุงเท้าที่มีตราสินค้าสำหรับผู้ค้าปลีกในวงกว้างในสหรัฐอเมริกา นอกจากถุงเท้าแล้ว บริษัทกำลังพัฒนา Gildan® เป็นแบรนด์ผู้บริโภคสำหรับชุดชั้นในและชุดออกกำลังกาย

Gildan เป็นเจ้าของและดำเนินการโรงงานผลิตขนาดใหญ่แบบบูรณาการในแนวตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอเมริกากลางและแคริบเบียนเบซิน เพื่อให้บริการเติมเต็มความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพของลูกค้าในตลาดงานพิมพ์และค้าปลีก Gildan

มีพนักงานมากกว่า 34,000 คนทั่วโลก และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานทั้งหมดของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและแนวทางปฏิบัติและการริเริ่มในการเป็นพลเมืองของบริษัท สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทwww.gildan.comและwww.genuinegildan.comตามลำดับ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนแห่งสหรัฐอเมริกาปี 2538และกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ของแคนาดา และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่สำคัญ ข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้านี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรา

และกลยุทธ์ในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวกับความเชื่อ แผน ความคาดหวัง การคาดการณ์ การประมาณการและความตั้งใจของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลของเรา ความคาดหวังเกี่ยวกับยอดขายสุทธิ การเติบโตของปริมาณต่อหน่วย ราคาขายสุทธิ ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนฝ้าย ประสิทธิภาพการผลิต รายจ่ายฝ่ายทุน การประหยัดต้นทุน

การผลิตจากเงินลงทุน การขาย แอพรูเล็ต ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตราภาษีเงินได้ กำไร ต่อหุ้น กระแสเงินสดอิสระ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และสภาวะตลาดค้าปลีก ข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์เชิงเงื่อนไขหรือเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ”, “จะ”, “คาดหวัง”, “ตั้งใจ”,

ความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน” “การประเมินและคำพิพากษาทางบัญชีที่สำคัญ” และ “ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน” ใน ผู้บริหารล่าสุดของเรา’ อภิปรายและวิเคราะห์เพื่ออภิปรายปัจจัยต่างๆ

ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ปัจจัยและข้อสันนิษฐานที่มีสาระสำคัญซึ่งใช้ในการสรุปหรือคาดการณ์หรือประมาณการก็มีการกำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วย

ข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้ามีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ และผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ในข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริง ปัจจัยที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อสรุป การคาดการณ์ หรือการคาดการณ์ในข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทและผลประกอบการทางการเงินในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากการประมาณการหรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตหรือผลลัพธ์ที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ธุรกรรมหรือรายการพิเศษที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำหรือ

อื่นๆ ที่ประกาศหรือเกิดขึ้นหลังจากการแถลงการณ์ อาจมีต่อธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น ไม่รวมถึงผลกระทบของการจำหน่ายธุรกิจ การเข้าซื้อกิจการ ธุรกรรมทางธุรกิจอื่นๆ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ การสูญเสียการด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประกาศหรือเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดทำแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังที่แสดงโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเราจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง วัตถุประสงค์ของข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าคือเพื่อให้ผู้อ่านได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับความคาดหวังของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตของบริษัท และอาจไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และเราไม่รับภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่

ไม่ว่า อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับการรับรองโดยชัดแจ้งจากข้อความเตือนนี้

ออตตาวา ออนตาริโอ–(Marketwired – 21 พ.ย. 2013) -ในการย้ายกลยุทธ์เพื่อนำเสนอตัวเลือกวิทยุที่ครอบคลุมที่สุดไปยังผู้ฟังชาวเปรูกว่า 30 ล้านคน International Datacasting Corporation (TSX:IDC) ยินดีที่จะประกาศว่า CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC จะอัปเกรดเครือข่ายในเปรูโดยใช้เครื่องรับ STAR Pro Audio™ ของ IDC ระบบ STAR ของ IDC นำเสนอการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีด้วยการประหยัดค่าใช้จ่ายแบนด์วิดท์ดาวเทียมได้ถึง 60% STAR เป็นอุปกรณ์ทดแทนที่ทันสมัยสำหรับระบบเสียงระดับมืออาชีพ ABR ชั้นนำของตลาดของ IDC ซึ่งยังคงใช้เพื่อส่งเนื้อหาไปยังไซต์เครื่องส่งนับหมื่นแห่งทั่วโลก

CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC เป็นลูกค้า IDC ระยะยาว และนำเสนอสถานีเพลงที่ตรงเป้าหมายที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถในการโฆษณาในท้องถิ่นในเมืองใหญ่ สถานียอดนิยมเหล่านี้มีผู้ชมที่หลากหลายซึ่งติดตามทุกวันเพื่อความบันเทิงที่สะท้อนถึงตลาดลาตินอเมริการ่วมสมัย CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC วางแผนที่จะปรับใช้ STAR ของ IDC ในแนวทางแบบหลายเฟสที่จะทำงานควบคู่ไปกับแพลตฟอร์ม ABR จนกว่าระบบทั้งหมดจะเข้าที่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น

“อีกครั้ง IDC นำเสนอโซลูชั่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นมาสู่ครอบครัวของสถานีของเรา ซึ่งไม่เพียงแต่แปลเป็นการประหยัดสำหรับ CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC แต่ยังช่วยให้เติบโตได้ จากประสบการณ์ของเรากับ IDC เรารู้เทคโนโลยีและคุณภาพของ อุปกรณ์จะให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นแก่เรา” Manual Soto, COO สำหรับ CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC กล่าว “ด้วย IDC เรารู้สึกซาบซึ้งที่รู้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีและบริการที่ดีที่สุดอยู่เสมอสำหรับหลายปีต่อ ๆ ไป”

STAR Pro Audio Receivers เป็นตัวอย่างล่าสุดของความมุ่งมั่น 20 ปีของ IDC ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรับเสียงที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งสนับสนุนความต้องการในการกระจายดาวเทียมของลูกค้าในอนาคต ช่วงได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการกระจายรายการเสียงผ่านเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียม IP และ ASI โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้นี้สนับสนุนภารกิจของ IDC ในการส่งมอบคุณภาพการออกอากาศสูงสุดและมูลค่าที่โดดเด่นสำหรับลูกค้า

Doug Lowther ประธานและซีอีโอของ IDC กล่าวว่า “ความสัมพันธ์อันยาวนานของเรากับ CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC สะท้อนให้เห็นถึงการอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมวิทยุในละตินอเมริกาอย่างแท้จริง “เรามั่นใจว่าโซลูชัน STAR จะให้การอัพเกรดที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยปรับปรุงบริการ ในขณะที่ลดต้นทุนสำหรับ CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC”

เกี่ยวกับ International Datacasting Corporation:

International Datacasting Corporation (TSX:IDC) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงรอบปฐมทัศน์ของโลกในด้านวิทยุ โทรทัศน์ ข้อมูล และภาพยนตร์ดิจิทัล IDC นำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงมากมายรวมถึง STAR Pro Audio™ Solution, LASER™ Targeted Ad Insertion Platform และ Digital Tattoo™ DTH Over IP Gateway ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของบริษัทเป็นที่ต้องการสำหรับเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ การแทรกโฆษณาเป้าหมาย โรงภาพยนตร์ดิจิทัล การถ่ายทอดสด 3 มิติ การ

รวบรวมข่าวผ่านดาวเทียม การสนับสนุนด้านกีฬา VOD และ IPTV IDC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยมีสำนักงานประจำภูมิภาคอยู่ที่เมือง Arnhem ประเทศเนเธอร์แลนด์ และในซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย บริษัทมีการติดตั้งในกว่า 100 ประเทศและสำนักงานบริการในประเทศไทยและสิงคโปร์ และเครือข่ายระหว่างประเทศของพันธมิตรที่มีมูลค่าเพิ่มและผู้ค้าปลีกwww.datacast.com .

เกี่ยวกับ CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC :

CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 44 ปีที่แล้ว เป็นผู้นำตลาดด้านการสื่อสารทางวิทยุที่เชี่ยวชาญด้านการผลิต การดำเนินงาน และการขายพื้นที่โฆษณาในเปรู โดยมีรูปแบบวิทยุที่แตกต่างกัน 9 รูปแบบ (AM/FM) ซึ่ง 5 รูปแบบจะกระจายไปทั่วประเทศไปยัง กว่า 120 สถานีทั่วเปรู

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลบางอย่างที่อาจประกอบเป็น “ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” และ/หรือ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ ข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าและข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดจำเป็นต้องยึดตามการประมาณการและข้อสมมติจำนวนหนึ่งซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วขึ้นอยู่กับธุรกิจที่

สำคัญ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการแข่งขันและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความที่รายงานผลเช่นเดียวกับข้อความข้อเท็จจริงในอดีตเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบจำนวน ซึ่งหลายแห่งอยู่นอกเหนือความสามารถของ IDC ในการควบคุมหรือคาดการณ์

แพลตฟอร์มการแทรกโฆษณาเป้าหมายของ LASER™ และ Digital Tattoo™ DTH ผ่านเกตเวย์ IP; ปัญหาในการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเข้ากับธุรกิจและ/หรือขั้นตอนการผลิตของ IDC; ปัญหาหรือข้อพิพาทใดๆ กับผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิตตามสัญญา และซัพพลายเออร์ของ IDC การพึ่งพาของไอดีซีในการพัฒนาและการเติบโตของตลาดบริการดาวเทียม วงจรการขายที่

ยาวนานและผันแปรสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของไอดีซี IDC พึ่งพาลูกค้าจำนวนน้อยสำหรับรายได้จำนวนมาก ความคาดหวังเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินและสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาหรือข้อพิพาทใดๆ กับผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิตตามสัญญา และซัพพลายเออร์ของ IDC การพึ่งพาของไอดีซีในการ

พัฒนาและการเติบโตของตลาดบริการดาวเทียม วงจรการขายที่ยาวนานและผันแปรสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของไอดีซี IDC พึ่งพาลูกค้าจำนวนน้อยสำหรับรายได้จำนวนมาก ความคาดหวังเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินและสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาหรือข้อพิพาทใดๆ กับผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิตตามสัญญา

และซัพพลายเออร์ของ IDC การพึ่งพาของไอดีซีในการพัฒนาและการเติบโตของตลาดบริการดาวเทียม วงจรการขายที่ยาวนานและผันแปรสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของไอดีซี IDC พึ่งพาลูกค้าจำนวนน้อยสำหรับรายได้จำนวนมาก ความคาดหวังเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินและสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความ

คาดหวังเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินและสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความคาดหวังเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินและสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินและธุรกิจของ IDC รวมอยู่ในไฟล์เอกสารสาธารณะของ IDC เป็นครั้งคราวกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา และสามารถดูได้ที่ SEDAR ที่www.sedar.com

เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจัดทำขึ้นเพื่อช่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการทำความเข้าใจความคาดหวังของ IDC ณ วันที่เผยแพร่นี้ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความดังกล่าวเกินควร

HOUSTON, 21 พฤศจิกายน 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — Arocha Hair Restoration (www.arochahairrestoration.com ) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการผ่าตัดปลูกผมและรักษาอาการผมร่วง รายงานว่า ผู้ป่วยที่ต้องปิดบังการปลูกผมอาจหมดลงในไม่ช้า จากผลการสำรวจล่าสุดของสมาชิกจาก International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการฟื้นฟูผมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2010

ดร.เบอร์นาร์ด อโรชา กล่าวว่า “เราเห็นทัศนคติที่เปลี่ยนไปอย่างมากในหมู่ผู้ป่วย โดยได้รับแรงหนุนจากผลการปลูกผมตามธรรมชาติและตรวจไม่พบ ซึ่งเราสามารถบรรลุได้ด้วยการปลูกผมแบบรูขุมขนที่ละเอียดเป็นพิเศษ และโดยการเพิ่มการยอมรับทางสังคมโดยทั่วไปในการทำศัลยกรรมความงาม” ดร.เบอร์นาร์ด อโรชา กล่าว ก่อตั้ง Arocha Hair Restoration

ในปี 2548 เพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ชายและผู้หญิงที่มีปัญหาผมร่วง “ความจริงที่ว่าคนดังและดารากีฬาเช่น Backstreet Boy AJ McLean และ Denver Bronco Wes Welker เปิดใจเกี่ยวกับการปลูกผมของพวกเขายังช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการแสดงผลลัพธ์ของพวกเขา”

Dr. Arocha ใช้เทคนิคการฟื้นฟูผมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล ซึ่งใช้การจัดกลุ่มผมตามธรรมชาติของบุคคลหรือหน่วยรูขุมขนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การฟื้นฟูผมถาวรและตรวจไม่พบผ่านความสมดุลอันละเอียดอ่อนของศิลปะและวิทยาศาสตร์

“ฉันเข้าใกล้เส้นผมและหนังศีรษะของผู้ป่วยในแบบที่ศิลปินเข้าใกล้ผ้าใบ แทนที่จะใช้สีและแปรง ฉันสร้างงานศิลปะโดยใช้เส้นผมตามธรรมชาติของผู้ป่วยเอง” ดร.อโรชา กล่าว

Arocha Hair Restoration ยังอยู่ในระดับแนวหน้าของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อต้นปีนี้ Arocha Hair Restoration เป็นแนวทางปฏิบัติครั้งแรกในฮูสตัน และเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติแรกๆ ในเท็กซัสที่ได้รับและเริ่มใช้ ARTAS® Robotic System สำหรับการฟื้นฟูเส้นผม ระบบหุ่นยนต์ ARTAS ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ซับซ้อนและหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำในการค้นหาและรวบรวมหน่วยรูขุมขนแต่ละส่วนอย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ หลายพันครั้งในเซสชันเดียว

ดร.อโรชาเป็นนักการทูตของ American Board of Hair Restoration Surgery และได้ทำการผ่าตัดปลูกผมมาแล้วมากกว่า 4,000 ครั้ง โดยปลูกถ่ายได้ทั้งหมดประมาณ 12 ล้านรูขุม เขาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแพทย์ของ American Board of Hair Restoration Surgery Arocha Hair Restoration ดำเนินการเฉพาะขั้นตอนการฟื้นฟูผมทั้งทางการแพทย์และศัลยกรรม โดยเน้นที่การปลูกผมแบบรูขุมขนที่ละเอียดเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับการฟื้นฟูเส้นผมอโรชา

นำโดย Bernardino Arocha, MD, Arocha Hair Restoration ให้บริการผู้ป่วยในฮูสตัน ดัลลาส ฟอร์ตเวิร์ธ และทั่วเท็กซัสและสหรัฐอเมริกา มีตัวเลือกการฟื้นฟูผมอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการผ่าตัดปลูกผมที่ทันสมัยและยาที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม . Arocha Hair Restoration ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและขั้นตอนการฟื้นฟูเส้นผมที่ซับซ้อนเพื่อฟื้นฟูเส้นผมและครอบฟันที่หลุดร่วงโดยใช้เส้นผมดั้งเดิมของผู้ป่วย การฟื้นตัวนั้นรวดเร็วและผลลัพธ์คงอยู่ตลอดไป เป็นไปตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และมักจะตรวจไม่พบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NORTH ANDOVER, Mass., Nov. 21, 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — Urban Ag Corp (OTC:AQUM) (“บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า Terra Asset Management, Inc. (“TAM”) ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการ ของบริษัทในเครือ Greenwire Enterprises, Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้รับรางวัลไซต์ไมโครเวฟเพิ่มเติมสำหรับโครงการขยายไมโครเวฟสำหรับผู้ให้บริการชั้นหนึ่งในนอร์ทดาโคตา เซาท์ดาโคตา มินนิโซตา และไอโอวา รวม 7 รัฐในมิดเวสต์และนำมาซึ่งทั้งหมด เว็บไซต์กว่า 100 แห่งภายใต้โครงการนี้ TAM ได้เสร็จสิ้นการสำรวจพื้นที่แล้ว 27 ครั้งในไตรมาสที่สี่ และขณะนี้มีโครงการทาวเวอร์ 6 แห่งและเสาอากาศ 6 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ โทรศัพท์ B&R (“B&R”) ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการของบริษัทในเครือ Greenwire Enterprises, Inc. ได้รับรางวัลโครงการต่อไปนี้เพื่อให้บริการด้านเสียงและข้อมูลในพื้นที่ Corpus Christi: การอัปเกรดและการขยายบริการโทรคมนาคมของ APAC (ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ 800 ที่นั่ง) การติดตั้งร้านค้าใหม่สำหรับ TJ Max/Home Goods, Academy Sports and Outdoor, Payless Shoe Source และ Dick’s Sporting Goods ตลอดจนการปรับปรุง อัปเกรด และขยายกำลังสำรองของกองทัพบก/กองทัพเรือ บริษัทจะเริ่มให้บริการและสนับสนุนพวกเขาทันที โทรศัพท์ B&R ได้เสร็จสิ้นการติดตั้งสำหรับ Small Business Administration, Stripes Corporate office, Walgreens, Target และ Rent-a-Centers ใน Corpus Christi, Texas ในช่วงไตรมาสที่สี่

Green Wire Inc. ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการของ Greenwire Enterprises ได้ว่าจ้างช่างเทคนิคสองคนที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เป็นความลับสุดยอดสำหรับการพัฒนาเครือข่ายของโครงการที่จะเกิดขึ้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อนสิ้นปีนี้

Billy V. Ray, Jr. ซีอีโอของ Urban Ag Corp กล่าวว่า “การตรวจสอบไซต์และการติดตั้งหอคอยกำลังดำเนินการอยู่ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในทีมของเราที่จะขยายโครงการต่อไปอีก 4 รัฐในมิดเวสต์ B&R ยังคงให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ Corpus Christi และเมื่อเมืองเติบโตขึ้น เราเชื่อว่าเราจะเห็นการอัพเกรดและการติดตั้งโทรคมนาคมใหม่ๆ ในปี 2014”

บริษัทในเครือของ Greenwire Enterprises ให้บริการฐานลูกค้าที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงลูกค้าโทรคมนาคม เช่น Verizon, Motorola, Alcatel-Lucent, Time Warner และผู้รับเหมาทั่วไปที่ให้บริการลูกค้าในประเทศ เช่น Wal-Mart, CVS และ Gulf Marine บริษัทย่อยยังให้บริการเครือข่ายและการออกแบบแก่หน่วยงานของรัฐ วิทยาลัย และโรงเรียนหลายแห่งในตลาดเท็กซัส

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 37A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึง

ความสามารถของบริษัทในการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จและให้บริการ รักษาประสิทธิภาพและฐานลูกค้าและสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

CAMANA BAY, Grand Cayman, Nov. 21, 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — สำหรับนักเดินทางในวันหยุด ไม่มีสถานที่ใดที่จะดีไปกว่าที่ Camana Bay ใน Grand Cayman ความปรารถนาจะได้รับในฐานะเมืองที่มีชีวิตชีวา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 500 เอเคอร์ระหว่างหาด Seven Mile และ North Sound อันเงียบสงบ ถูกแปลงโฉมเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งเทศกาลวันหยุด ด้วยปฏิทินงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงนักร้องเพลงประกอบ ขบวนพาเหรดแสงระยิบระยับ และแม้แต่หิมะ Camana Bay จะทำให้วันหยุดพักผ่อนในทะเลแคริบเบียนของคุณสนุกสนาน รื่นเริง และสดใสอย่างแน่นอน

Ken Hydes รองประธาน Special Projects for Dart Realty (Cayman) Ltd. ผู้พัฒนา Camana Bay กล่าวว่า “เทศกาลวันหยุดที่ Camana Bay เป็นช่วงเวลามหัศจรรย์และน่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่งของปี “เราตื่นเต้นมากที่จะได้นำเสนอประสบการณ์วันหยุดที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้แขกของเราสามารถสร้างความทรงจำใหม่ ๆ ในขณะที่เยี่ยมชมสถานที่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลแคริบเบียน”

ต่อไปนี้คืองานเฉลิมฉลองตามฤดูกาลที่ไม่ควรพลาด:

1) การจัดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี: เทศกาลวันหยุดในแกรนด์เคย์แมนจะเริ่มในวันที่ 23 พ.ย. ด้วยพิธีจุดไฟต้นคริสต์มาสประจำปีของอ่าวคามานา ใจกลางเมืองจะเปลี่ยนเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เปล่งประกายด้วยต้นคริสต์มาสตระหง่าน การแสดงดนตรีที่สร้างแรงบันดาลใจ ตลาดงานฝีมือคริสต์มาส และแน่นอน การมาเยือนพิเศษจากซานตาคลอส

2) Kids’ Christmas Crafts: ผู้ปกครองสามารถส่งลูกๆ ของพวกเขาไปส่งที่ Starfish Village เป็นเวลาถึงสองชั่วโมงสำหรับงานศิลปะและงานฝีมือภายใต้การดูแล ในขณะที่พวกเขาแอบออกไปซื้อของขวัญหรือเพลิดเพลินกับอาหารมื้อเย็นแต่เช้าตรู่ Kids’ Christmas Crafts จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ระหว่างเวลา 15.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. ถึง 21 ธ.ค.

3) คอนเสิร์ตนักร้องประสานเสียงเยาวชนเคย์แมน: หัวใจจะต้องพองโตในวันที่ 14 ธันวาคม เมื่อมีเด็กๆ มากกว่า 100 คนแสดงเพลงโปรดในช่วงวันหยุดที่ Crescent ริมน้ำของ Camana Bay

4) วันที่หิมะตก: เทศกาลหิมะที่โปรยปรายจะร่วงหล่นลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ในเวิร์กช็อปของซานต้าใน Gardenia Court ในบางคืนตลอดวันหยุด

5) ขบวนพาเหรดแห่งแสงสีของเคย์แมน 27: ในวันที่ 7 ธันวาคม เรือจะสว่างไสวด้วยแสงสีสดใสนับพันจะแห่ผ่านท่าเรือท่ามกลางเสียงเพลงของคณะนักร้องประสานเสียง ในขณะที่ตลาดคริสต์มาสดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยอาหารและงานฝีมือในท้องถิ่นที่ The Festival Green

6) ตลาดคริสต์มาสยามเย็น: ตลาด Weekly Farmers’ Market ยอดนิยมของเมืองจะเข้ายึดครอง Market Street ในวันที่ 4 ธันวาคม ลิ้มรสชาติและสาระสำคัญของคริสต์มาสแบบเคย์มาเนียดั้งเดิมด้วยผลิตผลสด ผลิตภัณฑ์ทำมือ และขนมสำหรับเทศกาลวันหยุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบรรจุหีบห่อ

7) รูปภาพซานต้า: เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน เด็กๆ สามารถเก็บภาพความทรงจำกับซานตาคลอสในเวิร์กช็อปของเขาในวันพฤหัสบดีที่ Gardenia Court ในวันเสาร์ ไปเยี่ยมเขาที่เกาะ The Island ไปกับสไตล์แคริบเบียนด้วยเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นสไตล์ทรอปิคอล

8) Moonlight & Movies :ทุกวันอังคาร เริ่ม 26 พ.ย. ครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์คริสต์มาสที่พวกเขาชื่นชอบใต้แสงดาวบน The Crescent

9) Miss Jackie’s Christmas Recital: นิมิตของนางฟ้าน้ำตาลพลัมใต้แสงดาว นักเรียนจาก Miss Jackie’s School of dance จะแสดงคลาสสิกในช่วงวันหยุดที่ The Crescent ในวันที่ 21 ธันวาคม

10) Camana Bay Crescent Countdown: Camana Bay จะดังขึ้นในปี 2014 ด้วยการแสดงดอกไม้ไฟอันตระการตา 2 ครั้งเหนืออ่าว The Harbour สำหรับการแสดงรอบเช้าเวลา 19.00 น. ครอบครัวสามารถพักผ่อนบน The Crescent หรือรับประทานอาหารกลางแจ้งที่ร้านอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของ Camana Bay เพื่อหาที่นั่งที่ดีที่สุดในบ้าน ต่อมา พาเด็กๆ เข้านอนและออกมาหลังจาก 22.00 น. เพื่อเฉลิมฉลองที่ The Crescent กับดีเจ การเต้นรำ และการสตรีมสดของลูกบอลที่ไทม์สแควร์

นอกจากกิจกรรมวันหยุดเต็มรูปแบบแล้ว ผู้เยี่ยมชม Camana Bay ยังสามารถเพลิดเพลินกับร้านอาหารชั้นนำของเกาะและแหล่งช้อปปิ้งระดับโลก ใจกลางเมืองยังมีความบันเทิงที่เหมาะสำหรับครอบครัว รวมถึงโรงภาพยนตร์เพียงแห่งเดียวของเกาะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น หอสังเกตการณ์ เช่นเดียวกับงานชุมชนทั่วไป เทศกาลตามฤดูกาล และประเพณีประจำปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Camana Bay รวมถึงปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด โปรดไปที่www.camanabay.com

เกี่ยวกับ คามานา เบย์

จุดหมายปลายทางภายในจุดหมายปลายทาง Camana Bay เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะแกรนด์เคย์แมน พื้นที่ 500 เอเคอร์จากหาด Seven Mile ที่มีชื่อเสียงไปจนถึง North Sound อันเงียบสงบ ชุมชนต้นแบบแบบผสมผสานแห่งนี้เปิดในเดือนธันวาคม 2550 และเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกของ New Urbanism ในทะเลแคริบเบียน พัฒนาโดย Dart Realty (Cayman) Ltd.

โดยความร่วมมือกับทีมผู้มีวิสัยทัศน์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ Duany Plater-Zyberk (ชายทะเลและหาด Rosemary รัฐฟลอริดา), Moore Ruble Yudell และ OLIN Partnership Camana Bay นำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวของความรอบคอบ ออกแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่สาธารณะ แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารระดับโลก สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงความบันเทิง กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับครอบครัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Camana Bay โปรดไปที่ camanabay.comเช่น Camana Bay Fan Page บนFacebookหรือติดตาม Camana Bay บนTwitter